HUẤN LUYỆN TẠI CNS CÓ GÌ ĐẶC BIỆT

1. ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NHÂN SỰ KHÔNG THỜI HẠN

Nhận diện tính cách nghề nghiệp

Tư vấn lựa chọn, ứng tuyển thành công vào Doanh nghiệp

Cập nhật xu hướng phát triển Nghề Nhân sự

  2. BẢO TRỢ CHUYÊN MÔN BỞI CỐ VẤN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ HỆ THỐNG

Chứng nhận chuyên môn khi hoàn thành Khóa Huấn luyện

Tham vấn, giải đáp các tình huống thực tế tại Doanh nghiệp

Tư vấn xây dựng Quản trị hệ thống Nhân sự hiện đại

3. KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG NGHỀ NHÂN SỰ

Tham gia các buổi giao lưu, thảo luận về Nhân sự miễn phí hàng tháng

Hỏi đáp các tình huống trên Cộng đồng Chia sẻ Nghề Nhân sự

Cập nhật các thông tin thay đổi về pháp luật lao động

Khoá huấn luyện